DENTIMEDICA

Centrum Dentystyczno-Chirurgiczne   lek. dent. Iwona Kulig

Cennik leczenia stomatologicznego, 01.2024
DIAGNOSTYKA
Przegląd stomatologiczny 50 zł
Konsultacja lekarska 100 zł
Wizyta adaptacyjna dziecka 50 zł
Zdjęcie cyfrowe RVG zęba 40 zł
Pantomogram cyfrowy 2D 80 zł
ZNIECZULENIA
Znieczulenie 40 zł
Sedacja podtlenkiem azotu /gaz uspokajający/ + maseczka do podtlenku 140-160 zł + 50 zł
Premedykacja /farmakologiczne obniżenie odczucia bólu i lęku przed zabiegiem/ 150 zł
PROFILAKTYKA I HIGIENIZACJA
Lakowanie zęba stałego 190 zł
Lapisowanie zębów mlecznych 100 zł
Lakierowanie/fluoryzacja/ zębów 100 - 150 zł
Znoszenie nadwrażliwości zęba 50 - 200 zł
Usuwanie kamienia nazębnego /skaling/ z piaskowaniem 300 - 350 zł
Piaskowanie zębów 150 zł
WYBIELANIE ZĘBÓW
Metoda nakładkowa 900 zł
Lampa ZOOM /na jednej wizycie/ 1 490 zł
Wybielanie pojedynczego zęba (cała kuracja, bez wypełnienia) 350 zł
Indywidualna szyna do wybielania /1 łuk/ 280 zł
LECZENIE ZACHOWAWCZE
Wypełnienie kompozytowe w zębie mlecznym 180 -220 zł
Wypełnienie kompozytowe w zębie stałym 270 - 300 zł
Rozległa odbudowa zęba kompozytem 300 - 350 zł
Rozległa odbudowa zęba z włóknem szklanym 350 - 450 zł
Licówka kompozytowa 500 zł
Szynowanie rozchwianych zębów włóknem szklanym 550 - 600 zł
CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA
( ceny zawierają koszt zdjęcia RVG i znieczulenia standardowego)
Ekstrakcja /usunięcie/ zęba mlecznego 150 - 220 zł
Ekstrakcja/ usunięcie/ zęba stałego 250 - 400 zł
Chirurgiczne usunięcie zęba 400 - 600 zł
Leczenie suchego zębodołu 100 zł
Plastyka dziąsła 150 - 200 zł
Nacięcie ropnia 150 zł
Zaopatrzenie połączenia ustno – zatokowego 300 – 400 zł
 
LECZENIE ENDODONTYCZNE
(ceny nie obejmują diagnostyki RVG, znieczulenia i odbudowy zęba)
Leczenie kanałowe
Dewitalizacja /Ekstyrpacja / 150 zł
Opracowanie kanałów 200 - 300 zł
Kolejne wizyty /opatrunek / 100 - 120 zł
Ostateczne wypełnienie 1 kanału 250 zł
Ostateczne wypełnienie 2 kanałów 300 zł
Ostateczne wypełnienie 3 kanałów 350 zł
Ponowne udrożnienie kanałów 200 - 300 zł
Doraźne leczenie mikroskopowe 250 zł
Leczenie kanałowe pod mikroskopem bez ostatecznej odbudowy
(cena obejmuje: zdjęcie RVG, znieczulenie, koferdam)
Leczenie zęba z 1 kanałem 800 - 1000 zł
Leczenie zęba z 2 kanałami 900 - 1 100 zł
Leczenie zęba z 3 kanałami 1100 - 1 300 zł
Usunięcie wkładu korzeniowego lub narzędzia z kanału 500 zł
Zamknięcie perforacji kanału MTA 200 - 300 zł
Ponowne leczenie kanałowe REENDO bez ostatecznej odbudowy
(cena obejmuje: zdjęcie RVG, znieczulenie, koferdam)
Leczenie zęba z 1 kanałem 900 - 1 100 zł
Leczenie zęba z 2 kanałami 1000 - 1 200 zł
Leczenie zęba z 3 kanałami 1300 - 1 500 zł
PROTETYKA
Wyciski pod modele orientacyjne 100 zł
Wizualizacja planowanej pracy protetycznej na modelu Wax – Up 200 - 400 zł
Korona porcelanowa na podbudowie chromo - kobaltowej 1 400 zł
Korona pełnoceramiczna /E-Max cyrkon/ 1 800 zł
Licówka porcelanowa 2 000 zł
Korona metalowa 500 zł
Korona tymczasowa wykonana w gabinecie 100 zł
Korona tymczasowa wykonana w laboratorium protetycznym 150 zł
Wkład koronowo-korzeniowy odlewany metalowy chromokobaltowy - jednoczęściowy 450 zł
Wkład koronowo-korzeniowy odlewany metalowy chromokobaltowy - dwuczęściowy 550 zł
Proteza szkieletowa 2 900 zł
Proteza akrylowa częściowa /całkowita 1 800 - 2 000 zł
Mikroproteza akrylowa / elastyczna / 1 ząb / 900 - 1200 zł
Wzmocnienie protezy akrylowej łukiem lub siatką 400 zł
Podścielenie protezy 500 zł
Proteza acetalowa /nylonowa /JPS 2 300 zł
Zatrzaski do protezy wycena indywidualna
Szyna nagryzowa relaksacyjna 500 zł
Usunięcie korony lub mostu 100 - 400 zł
Ponowne zacementowanie odcementowanego wkładu, korony, mostu 200 - 300 zł
Prace protetyczne w trybie ekspresowym - dopłata + 30 % ceny bazowej
 
ORTODONCJA
Konsultacja ortodontyczna 180 zł
Pełna diagnostyka + wyciski (bez diagnostyki obrazowej) 200 zł
Plan leczenia 250 zł
Aparat stały metalowy konwencjonalny (za 1 łuk) 2 100 zł
Wizyta kontrolna z 1 łukiem 200 zł
Wizyta kontrolna z 2 łukami 250 zł
Wizyta kontrolna z aparatem ruchomym 150 zł
Aparat ruchomy typu płytka Schwarza 1 000 - 1 400 zł
Aparat Twin Block 1 400 zł
Aparat blokowy 1 100 zł
Płytka retencyjna Hawleya 600 zł
Retainer wrap-around 600 zł
Aparat Clearbow 700 zł
Szyna retencyjna (VFR) 600 zł
Aparat Hyrax na akrylu (Hass) 1 200 zł
Aparat Hyrax na pierścieniach 1 300 zł
Aparat TPA wyjmowany /lutowany/ 500 zł
Łuk językowy 500 zł
Aparat Nance rozklinowujący /lutowany/ 500 zł
Utrzymywacz przestrzeni 450 zł
Aparat GMD 1 300 zł
Aparat Pendulum 1 200 zł
Aparat Marco Rosa 1 100 zł
Aparat Quad – helix 800 zł
Maska twarzowa 600 zł
Demontaż aparatu + stała retencja 600 zł
 
Opłaty za wykonanie dokumentacji medycznej
Zaświadczenie o stanie zdrowia 40,00 zł
Wyciąg lub odpis dokumentacji medycznej /1 strona / 8,70 zł
Kopia lub wydruk dokumentacji medycznej / 1 strona / 0,30 zł
Udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych 1,74 zł ( nie zawiera ceny nośnika danych)