DENTIMEDICA

Centrum Dentystyczno-Chirurgiczne   lek. dent. Iwona Kulig

CENNIK ŚWIADCZEŃ STOMATOLOGICZNYCH
DIAGNOSTYKA
Przegląd stomatologiczny 20 zł
Konsultacja lekarska 50 zł
Wizyta adaptacyjna dziecka 30 zł
Zdjęcie RTG zęba 30 zł
Zdjęcie cyfrowe RVG zęba 20 zł
Pantomogram cyfrowy 2D 60 zł
ZNIECZULENIA
Znieczulenie 25 zł
Sedacja podtlenkiem azotu /gaz uspokajający/+maseczka 80-120 zł +20 zł
Sedancja podtlenkiem azotu /gaz uspokajający/ 80 zł
Premedykacja /farmakologiczne obniżenie odczucia bólu i lęku przed zabiegiem/ 80 zł
PROFILAKTYKA I HIGIENIZACJA
Lakowanie zęba stałego 60 zł
Lakowanie poszerzone zęba stałego 80 zł
Lapisowanie zębów mlecznych 30 zł
Lakierowanie/fluoryzacja/ zębów 60-80 zł
Znoszenie nadwrażliwości zęba od 20 zł
Usuwanie kamienia nazębnego /skaling/ z piaskowaniem 180-250 zł
Piaskowanie zębów od 80 zł
WYBIELANIE ZĘBÓW
Metoda nakładkowa 750 zł
Lampa ZOOM /na jednej wizycie/ 1300 zł
Wybielanie pojedynczego zęba (cała kuracja, bez wypełnienia) 250 zł
Indywidualna szyna do wybielania /1 łuk/ 200 zł
LECZENIE ZACHOWAWCZE
Wypełnienie kompozytowe w zębie mlecznym 70-100 zł
Wypełnienie kompozytowe w zębie stałym 110-140 zł
Rozległa odbudowa zęba kompozytem 170-220 zł
Rozległa odbudowa zęba z włóknem szklanym 250-320 zł
Licówka kompozytowa od 250 zł
Szynowanie rozchwianych zębów włóknem szklanym 350 -500 zł
CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA (ceny zawierają koszt zdjęcia RVG i znieczulenia standardowego)
Ekstrakcja /usunięcie/ zęba mlecznego 50-100 zł
Ekstrakcja/ usunięcie/ zęba stałego 150-290 zł
Leczenie suchego zębodołu 60 zł
Wycięcie dziąsła 90 zł
Nacięcie ropnia 90 zł
LECZENIE ENDODONTYCZNE (ceny nie obejmują diagnostyki RVG, znieczulenia i odbudowy zęba)
Leczenie kanałowe standardowe
Dewitalizacja/Ekstyrpacja 100 zł
Opracowanie kanałów 200 - 400 zł
Kolejne wizyty / opatrunek 60 zł
Leczenie zgorzeli (pierwsza wizyta) 200 zł
Ostateczne wypełnienie 1 kanału 210 zł
Ostateczne wypełnienie 2 kanałów 240 zł
Ostateczne wypełnienie 3 kanałów 290 zł
Ostateczne wypełnienie kolejnego kanału 60 zł
Ponowne udrożnienie kanałów (pierwsza wizyta) 200 - 300 zł
Leczenie kanałowe pod mikroskopem
Leczenie zęba z jednym kanałem 720 zł
Leczenie zęba z 2 kanałami 750 zł
Leczenie zęba z 3 kanałami 820 zł
Kolejny dodatkowy kanał 60 zł
Ponowne leczenie kanałowe / re-endo/ pod mikroskopem
Leczenie zęba z jednym kanałem 750 zł
Leczenie zęba z 2 kanałami 800 zł
Leczenie zęba z 3 kanałami 850 zł
Leczenie kolejnego dodatkowego kanału 70 zł
Usunięcie wkładu korzeniowego lub narzędzia z kanału od 280 zł
Zamknięcie perforacji kanału MTA 190 zł
PROTETYKA
Wyciski pod modele orientacyjne 50 zł
Wizualizacja planowanej pracy protetycznej na modelu Wax – Up 200-400 zł
Korona porcelanowa na podbudowie chromo - kobaltowej 750 zł
Korona porcelanowa na podbudowie chromo - kobaltowej ze stopniem ceramicznym 800 zł
Korona porcelanowa na podbudowie ze złota 800 zł + cena materiału /złota/
Korona pełnoceramiczna /E-Max cyrkon/ 1300 zł
Licówka porcelanowa 1300 zł
Korona metalowa 250 zł
Korona tymczasowa wykonana w gabinecie 50 zł
Korona tymczasowa wykonana w laboratorium protetycznym 80 zł
Wkład koronowo-korzeniowy odlewany metalowy chromokobaltowy – jednoczęściowy 290 zł
Wkład koronowo-korzeniowy odlewany metalowy chromokobaltowy -dwuczęściowy 360 zł
Mikroproteza 1 ząb 350 zł
Proteza akrylowa częściowa/całkowita 800/1000 zł
Wzmocnienie protezy akrylowej łukiem lub siatką 100 zł
Podścielenie protezy 190 zł
Proteza szkieletowa 1500 zł
Proteza acetalowa /nylonowa/JPS 1500 zł
Zatrzaski do protezy 400-600 zł
Szyna nagryzowa relaksacyjna 350 zł
Usunięcie korony lub mostu 50-400 zł
Opłaty za wykonanie dokumentacji medycznej
Zaświadczenie o stanie zdrowia 40 zł
Wyciąg lub odpis dokumentacji medycznej /1 strona / 8,70 zł
Kopia lub wydruk dokumentacji medycznej / 1 strona / 0,30 zł
Udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych (nie zawiera ceny nośnika danych) 1,74 zł