DENTIMEDICA

Centrum Dentystyczno-Chirurgiczne   lek. dent. Iwona Kulig

lekarz dent. Iwona Kulig
lekarz dent. Beata Michałkiewicz
lekarz dent. Katarzyna Zdonek
specjalista protetyki stomatologicznej
lekarz dent. Maciej Łokaj
asystentka stom. Wiesława Nieznalska
asystentka stom. Iwona Grodecka