DENTIMEDICA

Centrum Dentystyczno-Chirurgiczne   lek. dent. Iwona Kulig

lekarz dent. Iwona Kulig
lekarz dent. Katarzyna Zdonek
specjalista protetyki stomatologicznej
lekarz dent. Łukasz Butryn
asystentka stom. Monika Wermińska – Sołtysik
asystentka stom. Iwona Grodecka